Podváha

 

Vaše aktuální BMI je

Podle údajů, které jste zadal(a), máte Podváhu

Vaše optimální hmotnost by měla být:

 

Podle vámi zadaných údajů máte podváhu a nedoporučujeme dietu.